Home
Aktualności
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
IAR poleca
AKO
Kontakt
   
 

Metody spełniania warunku osiągania średnich oraz kalkulacji łącznej dopłaty uzupełniającewj na grupie awansu.

2009-11-02, autorzy: Kamil Stępień II rok matematyki UJ, Bogdan Stępień              > powrót

Na podstawie zaproponowanych na rok 2009 dwóch metod kalkulacji średnich minimalnych wynagrodzeń nauczycieli (metoda SMO i metoda SME) i dwóch metod kalkulacji średnich rzeczywistych nauczycieli (metoda SRP i metoda SRL) można skonstruować cztery warunki osiągania średnich. Koncepcja konstrukcji tych warnuków przedstawiona jest w naszym artykule z dnia 1 czerwca 2009r.

Tabela: Warunki osiągania średnich i wysokości łącznej dopłaty uzupełniającej (jdu) na grupie awansu

         Metoda         
         Warunek         
osiągania średnich
Dopłata uzupełniająca
(jeżeli warunek w kolumnie 2 jest niespełniony)
1
2
3
Metoda SPO
lub
Metoda SPE
lub
Metoda SLO
lub
Metoda SLE
lub

Wszystkie wymienione wielkości w tabeli zdefiniowane są w artykułach do których podano odnośniki powyżej.

Należy podkreślić, że każda z zaproponowanych metod może gererować różne wysokości dopłaty uzupełniającej (jednorazowe dodatki uzupełniające - jdu).

Artykuł w trakcie redagowania cdn

Zabrania się posługiwania się, powoływania się lub przytaczania proponowanej metody bez powołania się na autorów tekstu oraz źródło czyli www.iar.pl.


> powrót