Home
Aktualności
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
IAR poleca
AKO
Kontakt
   
 

Średnie (rzeczywiste) wynagrodzenie wyznaczane metodą prostą. Metoda SRP.

2009-11-02, autorzy: Kamil Stępień II rok matematyki UJ, Bogdan Stępień              > powrót

Metoda SRP – zwana inaczej średnią rzeczywistą wyznaczoną metodą prostą wyznacza się wprost z definicji podanej w artykule: Co to jest średnie wynagrodzenie nauczycieli? Jak je wyznaczyć? W tej metodzie wszystkie faktycznie poniesione wydatki na wynagrodzenia na nauczycieli (art. 30 ust. 1) w danym roku w danej grupie awansu zawodowego dzielimy przez liczbę etato-wynagrodzeń za cały rok na tej grupie awansu zawodowego. Otrzymany wynik jest średnim wynagrodzeniem nauczycieli w roku w tej grupie awansu zawodowego. Metodologię wyznaczania tej średniej dla każdej z grup awansu zawodowego przedstawia poniższa tabela.

Dyplomowani

Mianowani

Kontraktowi

Stażyści

Pełne roczne wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (art. 30 ust. 3 KN)

Wd

Wm

Wk

Ws

Liczba etato-wynagrodzeń w całym roku

Nd

Nm

Nk

Ns

Średnie wynagrodzenie w roku wg grup awansu zawodowego

SdSRP=Wd/Nd

SmSRP=Wm/Nm

SkSRP=Wk/Nk

SsSRP=Ws/Ns

W artykule Średnie (rzeczywiste) wynagrodzenie wyznaczone metodą średniowania po wszystkich grupach awansu nieperiodycznych(nie comiesięcznych)/losowych/przypadkowych elementów wynagrodzeń mogących wystąpić na każdej z grup awansu. Metoda SRL. przedstawiamy inną metodę, która umożliwia wyśredniowanie niektórych elementów wynagrodzeń po wszystkich grupach awansu.


> powrót