Home
Aktualności
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
IAR poleca
AKO
Kontakt
   
 

Metody - sprawdzanie warunku osiągania minimalnych średnich rocznych wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych grupach awansu zawodowego w 2009 r.

2009-05-31, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót

Dla potrzeb sprawdzenia warunku osiągania przez średnie roczne (rzeczywistych) wynagrodzeń nauczycieli wartości minimalnych wg grup awansu zawodowego w jst należy:

1) Opracować metody kalkulacji średnich (rzeczywistych) wynagrodzeń nauczycieli.

Czym jest średnie roczne wynagrodzenie nauczycieli w danej grupie awansu zawodowego każdy wiem. Jest to stosunek wypłaconych wynagrodzeń do liczby etatowypłat. Ten sposób wyznaczania średniej jest tutaj określany jako metoda SRP. W materiałach z serii Biblioteka Reformy Oświaty z początku tej dekady można było wyczytać, że dopuszczalne są inne metody liczenia średnich wynagrodzeń. Dopuszczalną metodą jest "rozrzucanie" w odpowiedni sposób po wszystkich grupach awansu zawodowego tych nieperiodycznych/przypadkowych/losowych elementów wynagrodzeń nauczycieli, które mogą wystąpić w każdej z grup awansu zawodowego. Przykładowe elementy wynagrodzeń spełniające te warunki to np. odprawa emerytalna, nagroda jublileuszowa. Elementem niespełniającym tych warunków jest dodatek na zagospodarowanie. Dodatek ten jest nieperiodyczny/przypadkowy/losowy ale może wystąpić tylko w grupie nauczycieli kontraktowych. Ten sposób wyznaczania średniej określany jest tutaj jako metoda SRL.

2) Wyjątkowo w roku 2009 należy również opracować metodę(y) określania minimalnych wynagrodzeń w poszczególnych grupach awansu.

Gdyby w ciągu roku obowiązywała tylko jedna kwota bazowa sprawa byłaby prosta ale obowiązują dwie kwoty. Pierwsza obowiązuje od 01-01-2009 do 31-08-2009 a druga od 01-09-2009 do 13-12-2009. Skąd wziąźć takie wielkości? Możemy zaposiłkować sie metryczką subwencji oświatowej. Tam znajdziemy te wielkości z łatwością. Wielkości te MEN wyznaczył w oparciu o ważenie średnich krajowych wynagrodzeń okresami obowiązywania kwot bazowych. Ta metoda wyznaczania minimalnych średnich wynagrodzeń nauczycieli określana jest tutaj metodą SMO. Czy jest to jedyna metoda? Otóż nie. Metoda powyższa jest niezgodna ze sztuką matematyki co można łatwo wykazać. Dla potrzeb naliczania subwencji oświatowej jest ok ale nie dla średnich w jst (niemniej jest to bardzo powszechna metoda). Zgdnie ze sztuką matematyki średnie minimalne wynagrodzenie nauczycieli powinno się określać w oparciu o ważenie średnich krajowych liczbą etatowypłat wyznaczanych dla dwóch okresów obowiązywania kwot bazowych. Tą metodę określam jako metodę SME.

Kombinacja dwóch metod określania średnich rocznych (rzeczywistych) wynagrodzeń z dwoma metodami określania minimalnych średnich wynagrodzeń pozwala na skonstruowanie czterech metod prowadzących do sprawdzania warunku osiągania minimalnych wynagrodzeń. Konstrukcje tych metod przedstawia poniższy diagram. Metody te oraz problem ewentualnych dopłat omawiał będę na szkoleniach, które będę wkrótce prowadził we wszystkich miastach wojewódzkich oraz w Koszalinie. W czasie tego szkolenia bardzo obszernie będę omawiał program komputerowy (mojego autorstwa), który działa między innymi o modele tu zaprezentowane. Program tem posiada pełną funkcjonalność. Każdy uczestnik tego szkolenia otrzyma bezpłatnie ten program. Program kalkuluje dopłaty wg wszystkich tu zaprezentowanych modeli. Użytkownik sam decydyje, którą metodę wprowadzi w życie u siebie. Która z metod i kiedy jest korzystniejsza o tym będzie mowa na szkoleniu.

Tutaj informacja o szkoleniu: ŚREDNIE WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI. Jak liczyć? Metody.
> powrót