Home
Aktualności
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
IAR poleca
AKO
Kontakt
   
 

Właściwa metoda określania średnich minimalnych wynagrodzeń nauczycieli na rok 2009 (art. 30 ust. 3 ustawy - KN) - metoda SME.

2009-10-03, autorzy: Kamil Stępień II rok matematyki UJ, Bogdan Stępień              > powrót

Na wstępie zapisujemy warunek na osiąganie średnich wynagrodzeń

,

gdzie:
Sx – średnie rzeczywiste wynagrodzenie w jst w grupi awansu x,
Wx – faktycznie poniesione wydatki na wynagrodzenia w roku w jst w grupie awansu x (art. 30 ust. 1),
Nx – liczba etato-wynagrodzeń w roku w jst w grupie awansu x,
Pkx – średnie (minimalne) wynagrodzenie dla grupy awansu x (art. 30 ust. 3),

Powyższy warunek zapisujemy w innej równoważnej postaci

.

Nierówność powyższa mówi, że aby osiągnąć średnie minimalne wynagrodzenie, wydatki faktycznie poniesione na wynagrodzenia w roku muszą być większe bądź równe iloczynowi liczby etato-wynagrodzeń w roku oraz średniego minimalnego wynagrodzenia (art. 30 ust. 3).

Ponieważ w roku 2009 mamy do czynienia z dwoma kwotami bazowymi a ustawa mówi wyraźnie o osiąganiu średnich wynagrodzeń w roku, zatem nie musi być spełniona każda z poniższych nierówności

,
,

gdzie:
Wx,1 – faktycznie poniesione wydatki na wynagrodzenia w roku na grupie awansu x (art. 30 ust. 1), w okresie 1,
Wx,2 – faktycznie poniesione wydatki na wynagrodzenia w roku na grupie awansu x (art. 30 ust. 1) ), w okresie 2,
Nx,1 – liczba etato-wynagrodzeń w roku w grupie awansu x w okresie 1,
Nx,2 – liczba etato-wynagrodzeń w roku w grupie awansu x w okresie 2,
Pkx,1 – średnie (minimalne) wynagrodzenie dla grupy awansu x (art. 30 ust. 3) dla okresu 1,
Pkx,2 – średnie (minimalne) wynagrodzenie dla grupy awansu x (art. 30 ust. 3) dla okresu 2,

a ich obustronna suma, co prowadzi w konsekwencji do nierówności

.

Po podzieleniu obustronnym powyższej nierówności przez liczbę etato-wynagrodzeń w roku, czyli przez Nx,1+Nx,2 otrzymujemy

.

Zauważamy, że prawa strona powyższej nierówności to średnie wynagrodzenie (rzeczywiste) nauczycieli w roku w jst w grupie awansu x. Przy wyprowadzaniu powyższej nierówności korzystaliśmy z litery prawa o minimalnych średnich wynagrodzeniach, zatem prawa strona nierówności to nic innego jak minimalna wartość średniego wynagrodzenia w roku na grupie awansu x. Wartość tego średniego wynagrodzenia oznaczamy symbolem Pkx,SME i zapisujemy

.

Sprawdźmy jak działa ta metoda.
1. Załóżmy, że w jst kontraktowi nauczyciele pracowali tylko w okresie do 31 sierpnia. Zatem Nx,1 będzie różne od zera a Nx,2 będzie równe zero, w konsekwencji Pkx,SME będzie równe Pkx,1. Działa logicznie?
2. Załóżmy, że w jst kontraktowi nauczyciele pracowali tylko w okresie do 1 września. Zatem Nx,1 będzie równe zero a Nx,2 będzie różne od zera, w konsekwencji Pkx,SME będzie równe Pkx,2. Działa logicznie?

Metoda wyznaczania minimalnych wynagrodzeń w roku, którą zaproponowaliśmy tutaj nazywamy metodą ważenia średnich minimalnych w okresach liczbami etato-wynagrodzeń w okresach (w skrócie oznaczamy ją metodą SME).

W przeciwieństwie do metody, jaką proponuje Ministerstwo Edukacji Narodowej (metoda SMO), nasza metoda korzysta z litery prawa, zatem jest metodą zgodą z prawem a metoda Ministerstwa Edukacji Narodowej jest tej zasadniczej cechy pozbawiona, więc jest metodą bezpodstawną, bezprawną i na dodatek działająca nielogicznie.

Wiemy jak przygotować zmiany zapisów ustawy - Karty Nauczyciela w zakresie średnich wynagrodzeń nauczycieli aby wszystko zadziałało tak jak trzeba. Wiemy jakie grożą niebezpieczeństwa przy zmianie tej ustawy. Wiemy jak je pokonać. Wystarczy aby Ministerstwo Edukacji Narodowej się zwróciło do nas w tej sprawie.


> powrót