Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Plan działania w/s zmiany zapisów prawa o średnich wynagrodzeniach nauczycieli.

2011-11-12, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót

W trakcie opracowania

       Art. 30a ustawy - Karta Nauczyciela (nazywany dalej art. 30a) a mowa tu głównie o art. 30a ust. 2 jest bublem prawnym, wielokrotnie to wykazywaliśmy. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. (nazywane dalej rozporządzeniem) jest niezgodne z art. 30a, bo kwota różnica podana w kolumnie 8 wzoru sprawozdania jest niezgodna z art. 30a ust. 2. Wzór na wysokość jednorazowego dodatku uzupełniającego określony w załączniki nr 1 rozporządzenia jest niezgodny z § 5 tegoż rozporządzenia. Można by tu wymieniać inne dodatkowe (a jest tego dużo) mankamenty obowiązującego prawa z zakresu średnich wynagrodzeń nauczycieli ale poprzestaniemy na wyżej wymienionych.

       Prawo ustanowione w omawianym tu zakresie jest BUBLEM prawnym, to sprawa oczywista. Opracowane zostało przez zasoby kapitału ludzkiego Ministerstwa Edukacji Narodowej pod kierownictwem pani Katarzyny HALL. Wielokrotnie informowaliśmy Ministra Edukacji Narodowej o bublowatości omawianego tu prawa. I co? I nic! Obecny Minister Edukacji Narodowej chodzi w zaparte i nie widzi żadnego problemu. Jakość opracowanych przez zasoby kapitału ludzkiego Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wdrożonych w życie aktów prawnych w omawianym zakresie świadczy o szalejącym analfabetyzmie matematycznym wśród tych zasobów.

       Stosowanie tego prawa w praktyce przysparza wszystkim stronom, których ono dotyczy przeróżnych problemów. W dwóch komentarzach (komentarz 1, komentarz 2) opisaliśmy absurdalne interpretacje prawa przez niektóre Regionalne Izby Obrachunkowe. Przygotowaliśmy tylko dwa komentarze bo tylko dwie jednostki samorządu terytorialnego poskarżyły nam się na zarzuty postawione im przez RIO w sprawie poprawności naliczania jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli (jdu). Nie jest jednak wykluczone, że takich przypadków w kraju może być dużo.

       W oczekiwaniu na nowego Ministra Edukacji Narodowej, pragniemy zgromadzić możliwie dużo materiałów/dowodów świadczących o bublotawości prawa oraz statystyk świadczących o problemach w jego stosowaniu. W odpowiednim czasie zamierzamy też zwrócić się do jednostek samorządu terytorialnego oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych o wsparcie akcji wskazującej na konieczności zbudowania na nowo zapisów prawa w zakresie średnich wynagrodzeń nauczycieli. Można skonstruować prawo w omawianym tu zakresie w taki sposób, że będzie ono krótkie, proste, zrozumiałe, funkcjonalne w stosowaniu oraz ograniczające do minimum nakłady pracy w jego stosowaniu tak przez jednostki samorządu terytorialnego jak i Regionalne Izby Obrachunkowe.

PLAN DZIAŁANIA:

1. Przygotowanie teoretycznych opracowań świadczących o bublowatości prawa art. 30a oraz rozporządzenia (rozporządzeń) MEN w tej sprawie (to jest gotowe).

2. Zgromadzenie materiałów świadczączych o absurdalnym interpretowaniu prawa przez (niektóre a nie jest wykluczone, że wszystkie) RIO w omawianym zakresie (po części gotowe).

3. Ogłoszenie akcji wspierającej konieczność zmian zapisów prawa w zakresie średnich wynagrodzeń nauczycieli (ŚWN):

   -a) opinie osób/podmiotów stosujących w praktyce przepisy prawa w zakresie ŚWN oceniające jego jakość,

   -b) deklaracja poparcia akcji wspierającej zmiany zapisów w zakresie ŚWN.

4. Przedstawienie nowemu Ministrowi Edukacji Narodowej listu wraz z dokumentacją wskazującą na konieczność zmiany zapisów w zakresie ŚWN.

cdn ...

> powrót