Home
Aktualności
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
IAR poleca
AKO
Kontakt
   
 

Komentarz do wystąpienia pokontrolnego sporządzonego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w ...... dla jst ...... w części dotyczącej naliczania jdu

2011-01-26, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót

Opracowanie dotyczy omówienia bezzasadnego, bezpodstawnego zarzutu postawionego przez RIO w ... jednostce samorządu terytorialnego ... w sprawie nieprawidłowości przy naliczaniu jdu dla nauczycieli za 2009r. Nazwa RIO oraz nazwa jst, której dotyczy komentarz będą niejawne. Właściwe RIO jak i właściwa jst o tym opracowaniu się oczywiście dowiedzą i będą wiedziały, że opracowanie dotyczy właśnie ich. O opracowaniu dowiedzą się też pozostałe RIO'a oraz wszystkie jst w kraju, nie będą jednak widziały, o jakim RIO i o jakiej jst mowa. Jeżeli ktoś zapyta, dlaczego w/w dane są niejawne, zaraz spieszę z odpowiedzią i wyróżniam dwa powody:

1. Zbyt dużo pracy włożyłem w przygotowanie opracowania aby mogło ono tylko wywołać refleksję w RIO, którego opracowanie dotyczy (bo nie mam pewności, że w innych RIO'a podobnych "cudów nie odczyniają"),
2. Ponieważ wychodzi na to, że RIO to tak, jak państwo w państwie, gdzie jedno RIO interpretuje prawo tak a drugie owak, gdzie jeden pracownik z danego RIO interpretuje prawo tak, a drugi pracownik z tego samego RIO interpretuje owak.

Ujawnienie danych będzie mogło nastąpić na pisemny wniosek Krajowej Rady RIO obejmujący analizę poprawności metody kalkulacji jdu przez RIO w ... oraz poprawności naliczonej jdu dla nauczycieli przez jst ... . Jeżeli Krajowa Rada RIO nie zajmie stanowiska w omawianej sprawie, dane RIO i jst występujące w opracowaniu pozostaną niejawne.

Komentarz do wystąpienia pokontrolnego sporządzonego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w ...... dla jst ...... w części dotyczącej naliczania jdu

Fragment wystąpienia pokontrolnego sporządzonego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w ...... dla jst ...... w części dotyczącej naliczania jdu.

Odpowiedź jst na zarzuty stawiane przez RIO w wystapieniu pokontrolnym.

W 2009 i 2010r., jak ostatnio policzyłem, przygotowałem dwadzieścia kilka opracowań na temat średnich wynagrodzeń nauczycieli. Wszystkie te opracowania dostępne są na stronie www.iar.pl. Każdy mógł się z nimi zapoznać, może się również zapoznać z nimi teraz. Swego czasu informowałem wszystkie RIO'a w kraju, odpowiednie komisje Sejmu RP oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej o istnieniu tych opracowań.

> powrót