Home
Aktualności
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
IAR poleca
AKO
Kontakt
   
 

Czym jest średnioroczna liczba nauczycieli? Dopłat uzupełniających nie będzie?

2009-06-27, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót

W art. 30a ust. 2 Karty Nauczyciela użyte jest określenie średniorocznej liczby nauczycieli. Ponieważ ustawodawca nie definiuje tego pojęcie, zatem należy domniemywać, że ustawodawca uznał, że określenie to jest zrozumiałe dla każdego kogo dotyczy. W czasie szkoleń, które prowadzę na temat średnich wynagrodzeń nauczycieli i dopłat pytam uczestników szkolenia jak policzyliby średnioroczną liczbę nauczycieli. Każdy z uczestników szkolenia wyczuwał, że w średniorocznej liczbie nauczycieli chodzi nie o liczbę nauczycieli a etaty nauczycieli (w rzeczywistości mówić się powinno nawet nie o etatach nauczycielskich a o etato-wynagrodzeniach). Uczestnicy szkolenia to pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, ZEASów oraz szkół, czyli osób, które w praktyce będą bezpośrednio realizować zapisy art. 30a Karty Nauczyciela.

W czasie szkolenia podaję dwa przykłady:

1. W jednostce samorządu terytorialnego w każdym miesiącu (danego roku) było po sto nauczycieli (pracujących na cały etat) z grupy awansu zawodowego np. kontraktowych. Nauczyciele ci systematycznie przychodzili do pracy. Pytałem, ile w tym roku wyniosła średnioroczna liczba nauczycieli w grupie awansu kontraktowych? Każda odpowiedź brzmiała 100 i była błyskawiczna.

2. W jednostce samorządu terytorialnego w styczniu pracowało 150 nauczycieli kontraktowych na pełny etat, w lutym 50, w marcu 150, w kwietniu 50 itp. Nauczyciele ci systematycznie przychodzili do pracy. Pytałem, ile w tym roku wyniosła średnioroczna liczba nauczycieli w rozważanej grupie awansu? Każda odpowiedź brzmiała 100 i była błyskawiczna.

Uczestnicy szkolenia odpowiadali zapewne na podstawie przebytej edukacji oraz praktyki, czyli doświadczenia życiowego. Pytałem następnie jak oni to obliczyli. Mówili, że zsumowali liczby etatów wg miesięcy po całym roku a następnie podzielili otrzymaną sumę przez 12.

Zatem czym jest średnioroczna liczba nauczycieli? Średnioroczna liczba nauczycieli to średnia miesięczna liczba nauczycieli w danym roku. W związku z tym wszyscy potwierdzili moje przypuszczenie w tej sprawie.

Jeżeli tak jest, to dopłat uzupełniających nie będzie w żadnej jednostce samorządu terytorialnego. Dowód formalny na potwierdzenie tego jest zamieszczony w Liście otwartym do Ministra Edukacji Narodowej z propozycją zmiany art. 30a ustawy Karta Nauczyciela. Prosty dowód tego przeprowadzam w czasie szkoleń na temat średnich wynagrodzeń nauczycieli i dopłat.

Jednostki samorządu terytorialnego powinny się tego trzymać do czasu zamiany zapisu art. 30a KN.

Pragnę przy okazji poinformować, że Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna Hall do dnia dzisiejszego nie udzieliła odpowiedzi na mój list otwarty.


> powrót