Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

ŚREDNIE WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI
Część II - art. 30a KN oraz wydane do niego rozporządzenie największymi bublami prawnymi III Rzeczopspolitej

2013-01-16, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

W części I tego opracowania wykazałem, że pomimo obowiązywania już od czterech lat art. 30a ustawy KN, nadal są problemy z jego właściwym rozumieniem. Problemy te mają nawet podmioty świadczące usługi doradcze dla samorządów.

Kto jest głównym winowajcą całego zła?

Główny winowajca, to kierowane przez nauczycieli matematyki Ministerstwo Edukacji Narodowej, bo opracowało największego matematycznego bubla prawnego III Rzeczpospolitej, jakim jest art. 30a ustawy KN oraz wydało do niego równie bublowate rozporządzenie.

Główne zarzuty, jakie stawiam prawu o średnich wynagrodzeniach nauczycieli, to:
  1. można bardzo łatwo wykazać, że zgodnie z obowiązującym prawem, kwota różnicy określona w art. 30a ust. 2 ustawy KN nigdy nie może być mniejsza od ZERA a zatem zgodnie z tym przepisem nie może wystąpić w żadnym samorządzie problem wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego (JDU),
  2. kwota różnicy określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia jest niezgodna z art. 30a ust. 2 ustawy KN,
  3. wzór na wysokość JDU podany w załączniku nr 1 do rozporządzenia jest niezgodny z § 5 rozporządzenia oraz art. 30a ust. 3 ustawy KN,
  4. bzdurny, nikomu nie potrzebny zapis w rozporządzeniu i prowadzący do różnych absurdów/paradoksów/nonsensów: „Ustalając okres zatrudnienia nauczyciela, który przez część miesiąca pobierał zasiłek lub świadczenie z ZUS, za miesiąc przyjmuje się 30 dni”,
  5. wzór sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia nie jest tym, czym jest określany a jest sprawozdaniem z wysokości kwot różnicy - niezgodnych z art. 30a ust. 2 ustawy KN,
  6. określone - wzorem pierwszym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, pojęcie osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego to pojęciowy dziwoląg, bo między innymi nie posiada podstawowej cechy stawki,
  7. kolejny dziwoląg, to pojęcie średniorocznej liczby etatów nauczycielskich w okresie obowiązywania kwoty bazowej,
  8. można podać więcej mankamentów omawianego tu prawa, ale poprzestaję na powyższych - dodam tylko, że minister ds. oświaty został uchroniony przed wieloma innymi wpadkami jak np. opisane tutaj i tutaj.
Wielokrotnie informowałem ministra ds. oświaty o złej jakości prawa z zakresu średnich wynagrodzeń nauczycieli. Pierwszy raz uczyniłem to już 3 czerwca 2009 roku (list otwarty do ministra ds. oświaty) a ostatni dnia 9 marca 2012 r. (list otwarty do ministra ds. oświaty). Odpowiedź MEN na pierwszy list tutaj a na ostatni tutaj. Tak z odpowiedzi pierwszej MEN, jak i ostatniej należy wnioskować, że MEN uważa, że ustanowione prawo jest dobre i być może nawet jest z niego dumne!

Z ostatniej odpowiedzi MEN należy wnioskować, że prawo jest dobre, ponieważ „Od czasu, kiedy jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzania sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30a ust. 4 ustawy, do MEN nie wpłynęły od tych podmiotów zastrzeżenia dotyczące konstrukcji przepisów rozporządzenia. W związku z powyższym [...] w chwili obecnej nie jest planowana zmiana przedmiotowych przepisów.”

Jak to jest możliwe, że do MEN nie wpływają od samorządów zastrzeżenia dotyczące art. 30a ustawy KN a do mnie wpływają? Dowodem na to, że do mnie one wpływają niech będą np. następujące teksty: tekst1, tekst2, tekst3 oraz część I tego opracowania. Odpowiedź na wyżej postawione pytanie zdaje się być prosta: do mnie zwracają się ludzie o pomoc, bo wierzą, że ja im w miarę możliwości pomogę a do MEN się nie zwracają - no właśnie, dlaczego?

Gdyby nawet było prawdą to, że do MEN nie wpływają (nie docierają) zastrzeżenia od samorządów w sprawie jakości zapisów art. 30a ustawy KN to poprzez to, że wpływały/wpływają one do mnie a ja o nich informowałem MEN, to do MEN dociera informacja o złym np. stosowaniu/interpretowaniu prawa - wynikającym z jego wyjątkowo bardzo złej jakości.

WNIOSEK

MEN swym matematycznym analfabetyzmem
terroryzuje całą Rzeczpospolitą

Wszystkim Czytelnikom dedykuję utwór Czerwonych Gitar    Nie spoczniemy.

Więcej o średnich wynagrodzeniach nauczycieli tj. opracowania na jego temat: tutaj.

Mała reklama:

   Jestem autorem taniej, dobrej i sprawdzonej w działaniu aplikacji SWN do: sprawdzania warunku osiągania średnich wynagrodzeń nauczycieli, przygotowania sprawozdania dla RIO oraz naliczania JDU.
   Są dwie aplikacje: aplikacja dla księgowości scentralizowanej (prowadzonej przez jeden podmiot w JST, tj. obsługujący księgowo wszystkie szkoły JST) a nazywana jest aplikacją SWN dla ZEAS oraz aplikacja dla księgowości rozproszonej (każda szkoła prowadzi własną księgowość) nazywana aplikacją SWN dla JST. Obie aplikacje wyposażone są w unikalną funkcję prognozowania dopłat na koniec roku, na każdym ze stopni awansu zawodowego nauczycieli.
   Więcej na temat tych aplikacji poczytasz tutaj oraz tutaj. Opinie użytkowników o aplikacji SWN tutaj a zamawianie aplikacji SWN tutaj.
Reklama
Wkrótce szkolenie na temat
FINANSÓW OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ

> powrót