Home
Aktualności
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
IAR poleca
AKO
Kontakt
   
 

Szacowana subwencja oświatowa dla jst w 2009 r.

2009-01-27, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót

Subwencję oświatową należną jst na rok 2009 wyznacza się na podstawie wzoru:
.
Większość wielkości występujących w powyższym wzorze to wielkości krajowe, które na chwilę obecną są wielkościami nieznanymi. Wielkości te można jednak na podstawie odpowiednich danych oszacować. Szacunki tych wielkości znajdziesz na stronie www.iar.pl.

Dla oszacowania subwencji oświatowej dla jst w 2009 r. należy wstępnie przyjąć poniższe wielkości krajowe:

średnie wynagrodzenia nauczycieli dla kraju wg grup awansu zawodowego:

Pkd  4 007 zł,
Pkm  3 136 zł,
Pkk  2 417 zł,
Pks  2 178 zł,

szacowane krajowe wskaźniki struktury kadry nauczycielskiej wg grup awansu zawodowego:

Wsk  0.06,
Wkk  0.16,
Wmk  0.33,
Wdk  0.45,

szacowany standard finansowy:             A    3 973 zł,

a zgodnie z rozporządzeniem o podziale subwencji oświatowej na rok 2009 należy przyjąć, że Wr = 0.2 a R = 0.12.

Do wyliczenia należnej subwencji oświatowej dla jst pozostaje jeszcze określić wielkości/wskaźniki jst. I tak wielkość Uw nazywana liczbą wagową uczniów wyznacza się z wzoru:

Uw = Ur + Uu + Uz

gdzie:
Ur - statystyczna liczba uczniów dla jst
Uu - uzupełniająca liczba uczniów dla jst,
Uz - przeliczeniowa liczba wychowanków dla jst.

Statystyczną liczbę uczniów dla jst (Ur) ustala się w następujący sposób:
liczba uczniów szkół publicznych dla dzieci i młodzieży, a także dla słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz kolegiów pracowników służb społecznych, które prowadzą kształcenie w systemie dziennym pomnożona przez wagę 1
+ liczba uczniów szkół publicznych dla dorosłych, a także dla słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz kolegiów pracowników służb społecznych, które prowadzą kształcenie w systemie wieczorowym lub zaocznym pomnożona przez wagę 0.7
+ liczba uczniów szkół niepublicznych dla dzieci i młodzieży pomnożona przez wagę 1
+ liczba uczniów szkół niepublicznych dla dorosłych pomnożona przez wagę 0.35.

Sumę uzupełniającej liczby uczniów (Uu) oraz przeliczeniowej liczby wychowanków (Uz) ustala się w następujący sposób:

gdzie:
Pi - i-ta waga określona w rozporządzeniu o podziale subwencji oświatowej, wag tych jest 41,
Ni - i-ta liczba uczniów występująca w jst dla i-ej wagi.

Odpowiednie dane do wyznaczenia wagowej liczby uczniów (Uw) znaleźć można w dokumencie nazywanym często "płachtą", który przesyłany jest w grudniu przez MEN do jst celem weryfikacji liczebności uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych. Na podstawie tego dokumentu określamy również:
L - liczbę uczniów w jst, oraz
Lw - liczbę uczniów w jst uczęszczających do szkół zlokalizowanych w obszarach wiejskich i mieście do 5000 mieszkańców.

Potrzebne jest jeszcze wyznaczenie wskaźników struktury kadry nauczycielskiej szkół publicznych w jst wg grup awansu zawodowego:
Ws=Ns/(Ns+Nk+Nm+Nd) - stażystów,
Wk=Nk/(Ns+Nk+Nm+Nd) - kontraktowych,
Wm=Nm/(Ns+Nk+Nm+Nd) - mianowanych,
Wd=Nd/(Ns+Nk+Nm+Nd) - dyplomowanych,
gdzie: Ns, Nk, Nm i Nd to odpowiednio łączna liczba etatów nauczycielskich szkół publicznych wg EN-3 w grupach awansu zawodowego: stażystów, kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych.

> powrót