Home
Aktualności
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
IAR poleca
AKO
Kontakt
   
 

Szacowne krajowe wskaźniki struktury kadry nauczycielskiej w 2009 r.

2009-01-22, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót

Krajowe wskaźniki struktury kadry nauczycielskiej na dany rok budżetowy ustala się na podstawie liczebności etatów nauczycielskich podanych przez szkoły publiczne w dokumentach EN-3 we wrześniu poprzedzającym dany roku budżetowy. Wskaźniki te oznaczone jako: Wsk, Wkk, Wmk oraz Wdk, uwzględniane są w procesie podziału subwencji oświatowej pomiędzy jst. Krajowe wskaźniki struktury nauczycieli: stażystów i kontraktowych w latach 2005-2008 nie wykazują wyraźnej tendencji: ani wzrostowej ani spadkowej (patrz wykres poniżej). Zatem dla oszacowania tych wskaźników na rok 2009 zasadne staje się przyjęcie ich jako wartość średniej wyznaczonej za lata poprzednie. I tak Wsk wynosi 0.06 a Wkk wynosi 0.16. W przeciwieństwie do wskaźników Wsk i Wkk wskaźniki Wmk oraz Wdk wykazują wyraźnie trendy: Wmk systematycznie spada a Wdk systematycznie rośnie. Wzrost wskaźnika Wdk odbywa się kosztem spadku wskaźnika Wmk. To jest naturalne zachowanie się tych wskaźników. Wskaźnik Wdk będzie asymptotycznie rósł do pewnej granicy, a wskaźnik Wmk systematycznie spadał do innej niższej niż pierwsza granica. Na chwilę obecną trudno jest jeszcze podać te granice. Dla potrzeb oszacowania na rok 2009 wskaźników: Wmk i Wdk zastosowano metodę graficzną. I tak przyjęto, że wskaźnik Wdk wyniesie 0.45. Wskaźnik Wmk wyznaczono z równania Wmk = 1-(Wsk+Wkk+Wdk) = 0.33.

Krajowe wskaźniki struktury kadry nauczycielskiej

> powrót