Home
Aktualności
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
IAR poleca
AKO
Kontakt
   
 

Średnie dla kraju wynagrodzenia nauczycieli w 2009r.

2009-01-21, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót

Minister Edukacji Narodowej w roku 2008 podjął decyzję o spłaszczeniu wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli łamiąc tym samym stosowaną od lat zasadę indeksowania minimalnych wynagrodzeń zasadniczych zmianą kwoty bazowej dla nauczycieli. Od obecnego roku (2009) wprowadzona jest kolejna bardzo istotna zmiana w wynagradzaniu nauczycieli. Zmiana ta podobnie jak poprzednia polega na spłaszczeniu wynagrodzeń, lecz tym razem wynagrodzeń średnich.

Na podstawie ustawy budżetowej na 2009 rok (art. 15 ust. 2) oraz Karty Nauczyciela (zmiana ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. art. 30 ust. 3) w roku 2009 obowiązywać będą dwa okresy dla średnich wynagrodzeń krajowych nauczycieli w poszczególnych grupach awansu zawodowego. Pierwszy okres obowiązuje od 01.01.2009 r. do 31.08.2009 r. a drugi od 01.09.2009 r. do 31.12.2009 r.

W poniższej tabeli przedstawione są wartości tych średnich w latach od 2005 do 2009.

Awans                     2009        2008        2007        2006        2005
Dyplomowani        Pkd        4 007 / 4 208        3 827        3 479        3 314        3 265
Mianowani        Pkm        3 136 / 3 293        2 977        2 706        2 578        2 539
Kontraktowi        Pkk        2 417 / 2 538        2 126        1 933        1 841        1 814
Stażyści        Pks        2 178 / 2 287        1 701        1 546        1 473        1 451

> powrót