Home
Aktualności
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
IAR poleca
AKO
Kontakt
   
 

Odpowiedzi: Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jst oraz odpowiedź na odpowiedź Ministerstwa Finansów.

2011-05-19, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót

Pismami z dnia 9 maja 2011r. zwróciłem się do Ministra Finansów i Ministra Edukacji Narodowej o przedstawienie dowodów spełniania przez ustawę budżetową na 2011r. zapisu art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jst. W odpowiedzi otrzymałem pisma:
1. Ministra Finansów, załącznik,
2. Ministra Edukacji Narodowej.

Z odpowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że MEN umywa ręce (pomimo, że to on wnioskuje do Ministra Finansów między innymi o kwotę subwencji oświatowej i jest dysponentem informacji, które umożliwią ocenę spełniania art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jst przez ustawę budżetową) a Ministerstwo Finansów albo zaczyna się bawić w kotka i myszkę (czy uchodzi Ministrowi Finansów bawienie się w kotka i myszkę?) albo też, co jest jeszcze gorsze, chce nam wmówić, że ponieważ subwencja oświatowa z roku na rok rośnie, więc spełniony jest zapis art. 28. ust. 1 ustawy o dochodach jst przez ustawę budżetową.

Zanim przedstawimy powody, które wskazują na to, że art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jst nie został spełniony przez ustawę budżetową na 2011r. dajmy jeszcze jedną szansę Ministrowi Finansów na przedstawienie odpowiednich dokumentów/dowodów, że wg niego ustawa budżetowa na 2011r. spełnia zapis art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jst: ponowny wniosek do Ministra Finansów .

> powrót