Home
Aktualności
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
IAR poleca
AKO
Kontakt
   
 

Czy art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jst został spełniony na rok 2011?
Część II - List do Ministra Finansów oraz list do Ministra Edukacji Narodowej.

2011-05-08, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót

W pierwszej części tego opracowania (z dnia 3 kwietnia 2011r.) postawiłem tezę, że kwota subwencji oświatowej ustalona w ustawie budżetowej na 2011r. nie spełnia zapisu art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jst.

Zanim przedstawię powody, które wskazują na to, że art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach nie został spełniony przez ustawę budżetową na 2011r. zapytamy Ministra Finansów i Ministra Edukacji Narodowej o ich stanowisko w tej sprawie. W tej części przedstawiam dwa listy do:
1. Ministra Finansów >> (potwierdzenie wysłania),
2. Ministra Edukacji Narodowej >> (potwierdzenie wysłania).

Swoje wywody przedstawię (w trzeciej części tego opracowania) po otrzymaniu odpowiedzi od w/w ministrów.

Odpowiedzi:
1. Ministra Finansów, załącznik,
2. Ministra Edukacji Narodowej.

Odpowiedź na odpowiedź Ministra Finansów i Ministra Edukacji Narodowej.

> powrót