Home
Aktualności
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
IAR poleca
AKO
Kontakt
   
 

Wniosek do Ministra Edukacji Narodowej o ustosunkowanie się do zarzutów niezgodności rozporządzenia z dnia 13 stycznia 2010r. z art. 30a ustawy - Karta Nauczyciela.

2011-05-15, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót

1. W czasie jednego z ostatnio prowadzonych przeze mnie szkoleń jedna z uczestniczek powiedziała mniej więcej coś takiego: ”Przyszedł do mnie kiedyś radny i poprosił o sprawozdanie z osiągania średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2009r. Wydałam mu kopię sprawozdania przesłanego do RIO a przygotowanego w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Po zapoznaniu się z tym dokumentem radny przyszedł ponownie i stwierdził: co mi pani dała? Napisane jest wprawdzie w nagłówku dokumentu, że jest to sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, ale ja tu nie widzę nigdzie średnich wynagrodzeń osiągniętych w naszej jst w 2009r. ani nie widzę ile powinniśmy byli osiągnąć i czy je osiągnęliśmy! …”.

2. W styczniu 2010r. zamieściłem opracowanie, w którym wykazałem, że wydane przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzenie z dnia 13 stycznia 2010r. jest niezgodne z art. 30a ustawy - Karta Nauczyciela. Oprócz niezgodności z prawem tego rozporządzenia dochodzi do tak karygodnych interpretacji rozporządzenia jak opisane w opracowaniu Komentarz do wystąpienia pokontrolnego sporządzonego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w ...... dla jst ...... w części dotyczącej naliczania jdu. Jestem w posiadaniu kolejnego raportu pokontrolnego z osiągania średnich wynagrodzeń, z którego w połączeniu z opisanym wyżej, można wnioskować, że Regionalne Izby Obrachunkowe mają poważny problem.

3. Nadszedł czas, aby Minister Edukacji Narodowej ustosunkował się do postawionych przeze mnie zarzutów o niezgodność wydanego rozporządzenia z dnia 13 stycznia 2010r. z art. 30a ustawy - Karta Nauczyciela. Dnia 13 maja 2011r. skierowałem do Ministra Edukacji wniosek o ustosunkowanie się do postawionych zarzutów:
- Wniosek do Ministra Edukacji Narodowej,
- Załącznik.

> powrót