Home
Aktualności
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
IAR poleca
AKO
Kontakt
   
 

Formularze - karty danych niezbędne do przeprowadzenia analizy osiągania średnich oraz kalkulacji dopłat uzupełniających dla nauczycieli.

2009-11-05, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót

Poniżej zamieszczam odnośniki do formularzy - kart, które należy wypełnić. Dokumenty te należy traktować jako dokumenty uświadamiające podmiotom zainteresowanym, jakie niezbędne dane są wymagane do sprawdzenia warunku osiągania średnich wynagrodzeń nauczycieli i wykonania ewentualnych dopłat uzupełniających (jdu). Nikt nie powinien tego ręcznie wypełniać w erze komputerów.

Wypełnia szkoła/placówka i zatrzymuje dla siebie:
1(p) Karta wynagrodzeń zasadniczych i etatowynagrodzeń nauczyciela.
W poniższym formularzu dla przykładu Ns1, Ns2, Ns3 i Ns4 oznacza odpowiednio liczba etato-wynagrodzeń na grupie awansu stażystów wg poziomów kwalifikacji od 1 do 4.
2(p) Karta etato-wynagrodzeń nauczyciela i dopłaty uzupełniającej.

Wypełnia szkoła/placówka i przekazuje jednostce samorządu terytorialnego:
1(jst) Zbiorcza karta etato-wynagrodzeń nauczycieli i dopłaty uzupełniającej na daną szkołę.
2(jst) Zbiorcza karta wydatków na wynagrodzenia nauczycieli danej szkoły.

Mamy opracowane dwie aplikacje: (wkrótce oferta na stronie www.iar.pl)
1. SWNp'2009 – dla szkół do przygotowania odpowiednich raportów/kart dla jst oraz wyznaczenia dopłat dla poszczególnych nauczycieli,
2. SWN'2009 – dla jst do kalkulacji średnich, współczynników dopłat uzupełniających oraz łacznych dopłat przypadających na poszczególne szkoły.

Od czerwca tego roku osoby, które uczestniczyły w naszych szkoleniach na temat średnich wynagrodzeń nauczycieli otrzymały program SWN'2009 do kalkulacji średnich wynagrodzeń i dopłat. Program ten działa w oparciu o założenia, które tutaj prezentujemy.


> powrót