Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Wartość jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli (jdu) określona wzorem w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. jest niezgodna z § 5 tego rozporządzenia oraz art. 30a ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela

2011-11-21, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót

       Artykuł ten jest jednym z kolejnych dowodów wskazujących na szalejący analfabetyzm matematyczny wśród zasobów kapitału ludzkiego Ministerstwa Edukacji Narodowej prowadzonego przez nauczycieli matematyki.

Więcej: Pełna treść artykułu.

> powrót