Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

List otwarty do Przewodniczącego Krajowej Rady RIO w sprawie art. 30a ustawy - Karta Nauczyciela

2011-11-21, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót

Szanowny Panie Przewodniczący!
         Piszę do Pana to pismo w formie listu otwartego, aby uzmysłowić wszystkim, jak wyjątkowo złym prawem jest art. 30a ustawy - Karta Nauczyciela oraz wydane do niego rozporządzenia, uzmysłowić to jednostkom samorządu terytorialnego, Regionalnym Izbom Obrachunkowym, Ministerstwu Edukacji Narodowej oraz posłom. Jeżeli profesjonaliści z RIO mają bardzo poważne problemy z właściwym stosowaniem tego prawa, to co tu dopiero mówić o małych jst. Co wcale nie wyklucza, że nie mają go największe jst.
         W tym liście przedstawiam główne powody świadczące o tym, że art. 30a ustawy wraz z wydanymi do niego rozporządzeniami są bublami prawnymi oraz przedstawiam problemy z jego/ich stosowaniem przez RIO. Przedstawiam też Panu 14 problemów/pytań i proszę o ustosunkowanie się do nich wszystkich. Odpowiedź Pana na mój list zamieszczę również w internecie.

Więcej: Pełna treść listu otwartego do Przewodniczącego Krajowej Rady RIO.

> powrót