Home
Aktualności
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
IAR poleca
AKO
Kontakt
   
 

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie projektowanych zmian w rozporządzeniu MEN z dnia 13 stycznia 2010r. oraz ponowienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

2011-06-22, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót

Pismem z dnia 10 maja 2011r. zwróciłem się do Ministra Edukacji Narodowej o informację na temat losu projektowanych zmian do rozporządzenia z dnia 13 stycznia 2010r. (w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego).

W odpowiedzi otrzymałem pismo, z którego wynika, że pomimo niezgodności z prawem projektowanych zmian oraz absurdalności innych zmian, Minister Edukacji Narodowej nadal nad nim pracuje przygotowując jego ostateczną wersję - czyli można powiedzieć wprost Minister Edukacji Narodowej idzie w zaparte.

Ponieważ za obecnego Ministra Edukacji Narodowej stworzonych zostało wiele bubli prawnych, których działanie odczuwają wszystkie jst (ale nie tylko), dlatego moim celem jest uchronienie Ministra Edukacji Narodowej przed wydaniem kolejnego bubla prawnego.

W związku z powyższym po raz kolejny zwracam się Ministra Edukacji Narodowej o udostępnienie informacji publicznej ale tym razem ostatni w tej sprawie:
Kolejny wniosek do Ministra Edukacji Narodowej o informację publiczną.

> powrót