Home
Aktualności
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
IAR poleca
AKO
Kontakt
   
 

Wstępnie szacowane minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli w 2011r.

2011-01-05, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót

Minister Edukacji Narodowej w roku 2008 podjął decyzję o spłaszczeniu wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli a od 2009r. wprowadzona została kolejna bardzo istotna zmiana w wynagradzaniu nauczycieli. Zmiana ta podobnie jak poprzednia polega na spłaszczeniu wynagrodzeń, lecz tym razem wynagrodzeń średnich. Można, zatem oczekiwać, że proces zmiany polityki wynagradzania został zakończony i że wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli będą indeksowane zmianą kwoty bazowej tak jak to ma miejsce w przypadku średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Na podstawie ustawy budżetowej na 2011 rok ( podjętej przez Sejm w dniu 17 grudnia 2010r.) w 2011r. obowiązywać będą (podobnie jak w 2010r.) dwie kwoty bazowe dla nauczycieli: od dnia 1 stycznia 2010 r. - w wysokości 2 446,82zł (tj. jak w okresie 01.09.2010r.-31.12.2010r.) a od dnia 1 września 2011 r. - w wysokości 2 618,10zł.

Ponieważ dla pierwszego okresu 2011r. kwota bazowa nie ulega zmianie względem drugiej części 2010r., zatem i minimalne wynagrodzenia zasadnicze dla nauczycieli w okresie 01.01.2011r. ÷ 31.08.2011r. też nie ulegną zmianie i wyniosą:

Poziom wykształcenia Minimalne wynagrodzenie zasadnicze
stażysta
kontraktowy
mianowany
dyplomowany
Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 2 039 2 099 2 383 2 799
Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym 1 794 1 838 2 077 2 437
Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukonczenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium jezyków obcych 1 584 1 622 1 822 2 130
Pozostałe wykształcenie 1 363 1 393 1 552 1 807
Wzrost - zmiana procentowa względem drugiej części 2010r. 0% 0% 0% 0%

Ponieważ dla drugiej części 2011r. przewiduje się wzrost kwoty bazowej o 7%, zatem i minimalne wynagrodzenia zasadnicze dla nauczycieli w okresie 01.09.2011r. ÷ 31.12.2011r. powinny wzrosnąć o 7% i wynieść:

Poziom wykształcenia Minimalne wynagrodzenie zasadnicze
stażysta
kontraktowy
mianowany
dyplomowany
Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 2 182 2 246 2 550 2 995
Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym 1 920 1 967 2 222 2 608
Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukonczenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium jezyków obcych 1 695 1 736 1 950 2 279
Pozostałe wykształcenie 1 458 1 491 1 661 1 933
Wzrost - zmiana procentowa względem pierwszej części 2011r. 7% 7% 7% 7%

> powrót