Home
Aktualności
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
IAR poleca
AKO
Kontakt
   
 

Wzór wniosku do MEN w sprawie przedstawienia przez MEN danych na temat liczebności etatów nauczycielskich wg stopni awansu w rozbiciu na poszczególne szkoły, uwgzględnionych w procesie naliczenia subwencji oświatowej należnej JST.

2010-04-15, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót


Poniżej zamieszczam wzór wniosku do Mininsterstwa Edukacji Narodowej w sprawie udostępnienia przez MEN danych na temat liczebności etatów nauczycielskich wg stopni awansu zawodowego oraz poziomów kwalifikacji nauczycieli w rozbiciu na poszczególne szkoły (NIE NA ZESPOŁY) uwzględnionych przez MEN w procesie naliczenia subwencji oświatowej dla JST:

Wzór wniosku do MEN
Nr faksu do Sekretariatu Biura Organizacyjnego MEN 22 628 6953.

Wniosek ten powinny składać jednostki samorządu terytorialnego, w których występują zespoły szkół. W przypadku braku w jst zespołów szkół, dane podobne do wnioskowanych można znależć w dokumencie:

Zestawienia nauczycieli - dokument


> powrót