Home
Aktualności
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
IAR poleca
AKO
Kontakt
   
 

Do pobrania aplikacje SWN w wersji demo i wersji pełnej.

2009-12-28, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót

Informuję, że planujemu na dzień 29-12-2009r. udostępniewnie do pobierania w wersji demo.

1. SWNpZeas - Aplikacja do kalkulacji średnich wynagrodzeń nauczycieli, kwot różnicy o których mowa a art. 3a ust. 2 KN przygotowaznia sprawozdania dla RIO oraz naliczania indywidualnych dodatków uzupełniających dla nauczycieli.

2. SWNp - Aplikacja dla szkół i innym placówek oświatowym do przygotowania odpowiednich raportów dla JST (na temat etatów nauczycielskich, wydatków na nauczycieli oraz sum Sj) oraz do naliczenia indywidualnych jednorazowych dodatków uzupełniających (jdu) dla nauczycieli po otrzymaniu z jst współczynników dopłaty uzupełniającej.

3. SWN - Dla jednostek samorządu terytorialnego do przygotowania sprawozdania dla RIO, oraz wyznaczenia współczynników dopłaty uzupełniającej na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Aplikacja ta również kalkuluje, w jakiej wysokości będą wynosiły dopłaty uzupełniające na poszczególne szkoły i placówki oświatowe w rozbiciu na stopnie awansu zawodowego. Aby jednak SWN wykonał powyższe zadania należy otrzymać ze wszystkich szkół i placówek oświatowych raporty na temat etatów nauczycielskich, wydatków na wynagrodzenia oraz sum Sj. Do przygotowania tych raportów służy aplikacja SWNp dla szkół.

> powrót