Home
Aktualności
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
IAR poleca
AKO
Kontakt
   
 

Wstępnie szacowane minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli w 2010 r.

2009-11-29, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót

Minister Edukacji Narodowej w roku 2008 podjął decyzję o spłaszczeniu wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli a od 2009r. wprowadzona została kolejna bardzo istotna zmiana w wynagradzaniu nauczycieli. Zmiana ta podobnie jak poprzednia polega na spłaszczeniu wynagrodzeń, lecz tym razem wynagrodzeń średnich. Można, zatem oczekiwać, że proces zmiany polityki wynagradzania został zakończony i że wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli będą indeksowane zmianą kwoty bazowej tak jak to ma miejsce w przypadku średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2010 rok (druk sejmowy nr 2375) można wstępnie wnioskować, że w 2010r. obowiązywać będą (podobnie jak w 2009r.) dwie kwoty bazowe dla nauczycieli: od dnia 1 stycznia 2010 r. - w wysokości 2 286,75zł (tj. jak w okresie 01.09.2009r.-31.12.2009r.) a od dnia 1 września 2010 r. - w wysokości 2 446,82zł.

Ponieważ dla pierwszego okresu 2010r. oczekuje się, że kwota bazowa nie ulegnie zmianie względem drugiej części 2009r., zatem i minimalne wynagrodzenia zasadnicze dla nauczycieli w okresie 01.01.2010r. ÷ 31.08.2010r. też nie ulegną zmianie i wyniosą:

Poziom wykształcenia Minimalne wynagrodzenie zasadnicze
stażysta
kontraktowy
mianowany
dyplomowany
Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 1 906 1 962 2 227 2 616
Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym 1 677 1 718 1 941 2 278
Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukonczenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium jezyków obcych 1 480 1 516 1 703 1 991
Pozostałe wykształcenie 1 274 1 302 1 450 1 689
Wzrost - zmiana procentowa względem drugiej części 2009r. 0% 0% 0% 0%

Ponieważ dla drugiej części 2010r. oczekuje się wzrostu kwoty bazowej o 7%, zatem i minimalne wynagrodzenia zasadnicze dla nauczycieli w okresie 01.09.2010r. ÷ 31.12.2010r. wzrosną o 7% i wyniosą:

Poziom wykształcenia Minimalne wynagrodzenie zasadnicze
stażysta
kontraktowy
mianowany
dyplomowany
Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 2 039 2 099 2 382 2 799
Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym 1 794 1 838 2 076 2 437
Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukonczenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium jezyków obcych 1 583 1 622 1 822 2 130
Pozostałe wykształcenie 1 363 1 393 1 551 1 807
Wzrost - zmiana procentowa względem pierwszej części 2010r. 7% 7% 7% 7%

> powrót