Home
Aktualności
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
IAR poleca
AKO
Kontakt
   
 

Wstępnie szacunkowe średnie dla kraju wynagrodzenia nauczycieli w 2010r.

2009-11-29, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót

Na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2010 rok (druk sejmowy nr 2375) można wstępnie wnioskować, że w 2010r. obowiązywać będą (podobnie jak w 2009r.) dwie kwoty bazowe dla nauczycieli: od dnia 1 stycznia 2010 r. - w wysokości 2.286,75 zł (tj. jak w okresie 01.09.2009r.-31.12.2009r.), od dnia 1 września 2010 r. - w wysokości 2.446,82 zł. Zatem na podstawie w/w kwot bazowych oraz ustawy - Karty Nauczyciela (zmiana ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. art. 30 ust. 3) można wstępnie zakładać dwa okresy dla średnich wynagrodzeń krajowych nauczycieli w poszczególnych grupach awansu zawodowego. Pierwszy okres będzie obowiązywać od 01.01.2010r. do 31.08.2010r. a drugi od 01.09.2010r. do 31.12.2010r.

W poniższej tabeli przedstawione są wartości tych średnich w latach od 2006 do 2010.

Awans                   2010              2009        2008        2007        2006
Dyplomowani      Pkd        4 208 / 4 502        4 007 / 4 208        3 827        3 479        3 314
Mianowani      Pkm        3 293 / 3 523        3 136 / 3 293        2 977        2 706        2 578
Kontraktowi      Pkk        2 538 / 2 716        2 417 / 2 538        2 126        1 933        1 841
Stażyści      Pks        2 287 / 2 447        2 178 / 2 287        1 701        1 546        1 473

> powrót