Home
Aktualności
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
IAR poleca
AKO
Kontakt
   
 

Wskaźniki dobroci subwencji oświatowej w 2009 r.

2009-02-04, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót

Na podstawie analizy algorytmu podziału subwencji oświatowej, można zdefiniować bardzo przydatny wskaźnik. Wskaźnik ten nazywam wskaźnikiem dobroci subwencji oświatowej Wdso i definiuję go jako stosunek standardu finansowego (A) do średniego wynagrodzenia (przeciętnego) nauczyciela w kraju (Pk) pomniejszony (stosunek) o 1.
Wdso = A/Pk - 1 ,

gdzie: Pk = PksWsk + PkkWkk + PkmWmk + PkdWdk,
          Pks, Pkk, Pkm i Pkd to średnie dla kraju wynagrodzenia nauczycieli wg grup awansu,
          Wsk, Wkk, Wmk i Wdk to wskaźniki struktury kadry nauczycielskiej dla kraju.

Ponieważ w roku 2009 obowiązują dwie kwoty bazowe do 31.08.2009 i od 01.09.2009 zatem obowiązują również dwa zestawy średnich wynagrodzeń krajowych w poszczególnych grupach awansu zawodowego. Dla potrzeb określenia średniego wynagrodzenia krajowego (przeciętnego) nauczyciela (Pk) należy posłużyć się średnimi efektywnymi/ważonymi średnich wynagrodzeń krajowych w poszczególnych grupach awansu zawodowego. I tak przykładowo średnie efektywne wynagrodzenie krajowe nauczyciela stażysty jest równe 2/3*(średniego wynagrodzenia krajowego stażysty (Pks) za okres do 31.08.2009) + 1/3*(średniego wynagrodzenia krajowego stażysty (Pks) za okres od 01.09.2009).

Z analizy algorytmu podziału subwencji oświatowej oraz analizy wydatków na nauczycieli i definicji wskaźnika Wdso można wnioskować, że jeżeli z roku na rok wskaźnik ten wzrasta to rząd jest hojniejszy w subwencjonowaniu oświaty a jeżeli wskaźnik ten maleje jest na odwrót.

Wskaźnik dobroci subwencji oświatowej - Wdso


Na podstawie art. 28. ust. 1. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, który ma brzmienie "Kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych." oraz definicji wskaźnika dobroci subwencji oświatowej można wnioskować, że wskaźnik Wdso powinien spełniać nierówność:
Wdso(r) ≥ Wdso(r-1),

gdzie: r to rok budżetowy a r-1 to rok poprzedzający rok budżetowy.

Interpretacja powyższej nierówności brzmi:

Wskaźnik dobroci subwencji oświatowej ma być niemalejącą funkcją lat budżetowych!

lub prostszym językiem:

Wskaźnik dobroci subwencji oświatowej nie może z roku na rok spaść!

> powrót