Home
Aktualności
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
IAR poleca
AKO
Kontakt
   
 

Oficjalne dane do obliczenia subwencji oświatowej dla jst w 2009 r.

2009-02-04, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót

Subwencję oświatową należną jst na rok 2009 wyznacza się na podstawie wzoru:
.


Dla obliczenia subwencji oświatowej dla jst w 2009 r. należy przyjąć poniższe wielkości krajowe:

średnie wynagrodzenia nauczycieli dla kraju wg grup awansu zawodowego:

Pkd  4 074 zł      (= 2/3*4007+1/3*4208),
Pkm  3 188 zł      (= 2/3*3136+1/3*3293),
Pkk  2 457 zł      (= 2/3*2417+1/3*2538),
Pks  2 214 zł      (= 2/3*2178+1/3*2287),

kajowe wskaźniki struktury kadry nauczycielskiej wg grup awansu zawodowego:

Wsk  0.042 318 386 370 135,
Wkk  0.194 373 655 264 044,
Wmk  0.328 591 923 279 269,
Wdk  0.434 716 035 086 552,

standard finansowy na rok 2009 wynosi:             A    4 038.81 zł.

a zgodnie z rozporządzeniem o podziale subwencji oświatowej na rok 2009 należy przyjąć, że Wr = 0.2 a R = 0.12.

Do wyliczenia należnej subwencji oświatowej dla jst pozostaje jeszcze określić wielkości/wskaźniki jst. I tak wielkość Uw nazywana liczbą wagową uczniów wyznacza się z wzoru:

Uw = Ur + Uu + Uz

gdzie:
Ur - statystyczna liczba uczniów dla jst
Uu - uzupełniająca liczba uczniów dla jst,
Uz - przeliczeniowa liczba wychowanków dla jst.

Statystyczną liczbę uczniów dla jst (Ur) ustala się w następujący sposób:
liczba uczniów szkół publicznych dla dzieci i młodzieży, a także dla słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz kolegiów pracowników służb społecznych, które prowadzą kształcenie w systemie dziennym pomnożona przez wagę 1
+ liczba uczniów szkół publicznych dla dorosłych, a także dla słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz kolegiów pracowników służb społecznych, które prowadzą kształcenie w systemie wieczorowym lub zaocznym pomnożona przez wagę 0.7
+ liczba uczniów szkół niepublicznych dla dzieci i młodzieży pomnożona przez wagę 1
+ liczba uczniów szkół niepublicznych dla dorosłych pomnożona przez wagę 0.35.

Sumę uzupełniającej liczby uczniów (Uu) oraz przeliczeniowej liczby wychowanków (Uz) ustala się w następujący sposób:

gdzie:
Pi - i-ta waga określona w rozporządzeniu o podziale subwencji oświatowej, wag tych jest 41,
Ni - i-ta liczba uczniów występująca w jst dla i-ej wagi.

Odpowiednie dane do wyznaczenia wagowej liczby uczniów (Uw) znaleźć można w dokumencie nazywanym często "płachtą", który przesyłany jest w grudniu przez MEN do jst celem weryfikacji liczebności uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych. Na podstawie tego dokumentu określamy również:
L - liczbę uczniów w jst, oraz
Lw - liczbę uczniów w jst uczęszczających do szkół zlokalizowanych w obszarach wiejskich i mieście do 5000 mieszkańców.

Potrzebne jest jeszcze wyznaczenie wskaźników struktury kadry nauczycielskiej szkół publicznych w jst wg grup awansu zawodowego:
Ws=Ns/(Ns+Nk+Nm+Nd) - stażystów,
Wk=Nk/(Ns+Nk+Nm+Nd) - kontraktowych,
Wm=Nm/(Ns+Nk+Nm+Nd) - mianowanych,
Wd=Nd/(Ns+Nk+Nm+Nd) - dyplomowanych,
gdzie: Ns, Nk, Nm i Nd to odpowiednio łączna liczba etatów nauczycielskich szkół publicznych wg EN-3 w grupach awansu zawodowego: stażystów, kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych.

> powrót