Home
Aktualności
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
IAR poleca
AKO
Kontakt
   
 

Szacowane minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli w 2009r.

2009-01-21, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót

Minister Edukacji Narodowej w roku 2008 podjął decyzję o spłaszczeniu wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli łamiąc tym samym stosowaną od lat zasadę indeksowania minimalnych wynagrodzeń zasadniczych zmianą kwoty bazowej dla nauczycieli. Na tej zmianie najwięcej skorzystali nauczyciele: stażyści i kontraktowi. Do roku 2007 w bardzo wielu jst nie był spełniany warunek o wynagrodzeniach średnich w grupie awansu stażystów, o których mowa w Karcie Nauczyciela. Zmiana polityki ustalenia minimalnych wynagrodzeń zasadniczych od roku 2008 'pomogła' jst w spełnieniu tego ustawowego wymogu.

Od obecnego roku (2009) wprowadzona jest kolejna bardzo istotna zmiana w wynagradzaniu nauczycieli. Zmiana ta podobnie jak poprzednia polega na spłaszczeniu wynagrodzeń, lecz tym razem wynagrodzeń średnich. Na tej zmianie najwięcej skorzystają również nauczyciele: stażyści i kontraktowi.

W roku 2009 Minister Edukacji Narodowej zapewne wróci do indeksowania minimalnych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli zmianą kwoty bazowej dla nauczycieli (i/lub wyjątkowo w tym roku zmianą wynagrodzeń średnich). Gdyby tak się stało minimalne wynagrodzenia zasadnicze dla nauczycieli osiągnęłyby wartości podane w poniższych tabelach.

Minimalne wynagrodzenia zasadnicze dla nauczycieli w okresie 01.01.2009r. ÷ 31.08.2009r.

Poziom wykształcenia Minimalne wynagrodzenie zasadnicze
stażysta
kontraktowy
mianowany
dyplomowany
Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 1 816 1 869 2 122 2 492
Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym 1 598 1 637 1 849 2 170
Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukonczenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium jezyków obcych 1 410 1 444 1 622 1 896
Pozostałe wykształcenie 1 214 1 241 1 381 1 608
Wzrost - zmiana procentowa względem roku 2008 28.0% 13.7% 5.6% 4.7%

Minimalne wynagrodzenia zasadnicze dla nauczycieli w okresie 01.09.2009r. ÷ 31.12.2009r.

Poziom wykształcenia Minimalne wynagrodzenie zasadnicze
stażysta
kontraktowy
mianowany
dyplomowany
Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 1 906 1 963 2 228 2 617
Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym 1 678 1 719 1 941 2 278
Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukonczenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium jezyków obcych 1 480 1 516 1 703 1 991
Pozostałe wykształcenie 1 274 1 303 1 450 1 689
Wzrost - zmiana procentowa względem pierwszej części roku 2009 5% 5% 5% 5%
Wzrost - efektywna roczna zmiana procentowa względem roku 2008 (2/3 * min. wynagr. za 01.01-31.08.09 + 1/3 * min. wynagr. za 01.09-31.12.09) 32.2% 15.6% 7.1% 6.5%
Wzrost - zmiana procentowa względem roku 2008 34.4% 19.4% 10.6% 10%

> powrót