Home
Aktualności
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
IAR poleca
AKO
Kontakt
   
 

Ile wyniesie w roku 2008 subwencja oświatowa dla danej JST?

2008-02-10, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót

Subencję oświatową należną JST na rok 2008 można wyznaczyć na podstawie poniższych danych:

Krajowe wskaźniki struktury kadry nauczycielskiej wg grup awansu zawodowego:

Wsk  0,052 378 656 728 264
Wkk  0,169 656 675 401 464
Wmk  0,375 398 374 995 640
Wdk  0,402 566 292 874 633

Standard finansowy:

A   3 645,7229

Średnie wynagrodzenia krajowe wg grup awansu zawodowego:

Pks  1 701
Pkk  2 126
Pkm  2 977
Pkd  3 827

Liczba wagowa uczniów dla JST (wg SIO):

Uw = Ur + Uu + Uz - liczba wagowa uczniów dla JST,
Ur - statystyczna liczba uczniów dla JST,
Uu - uzupełniająca liczba uczniów dla JST,
Uz - przeliczeniowa liczba wychowanków dla JST.

Wskaźniki struktury kadry nauczycielskiej szkół publicznych w JST wg grup awansu zawodowego (wg EN3):

Ws - stażystów,
Wk - kontraktowych,
Wm - mianowanych,
Wd - dyplomowanych.

Liczby uczniów w JST:

L - liczba uczniów w JST,
Lw - liczba uczniów w JST uczęszczających do szkół zlokalizowanych w obszarach wiejskich i mieście do 5000 mieszkańców.

Kwota subwencji oświatowej na wydatki na nauczycieli (SON):

SON = 0.8AUw(PksWs+PkkWk+PkmWm+PkdWd)/(PksWsk+PkkWkk+PkmWmk+PkdWdk) (1+0.12Lw/L).

Kwota subwencji oświatowej na wydatki rzeczowe oraz administrację i obsługę (SORiA):

SORiA = 0.2AUw.

Całkowita kwota subwencji oświatowej (SO) dla JST wyniesie:

SO = SON + SORiA.

> powrót