Home
Aktualności
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
IAR poleca
AKO
Kontakt
   
 

Średnie dla kraju wynagrodzenia nauczycieli w 2008r.

2008-01-02, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót

Minister Edukacji Narodowej w procesie wyznaczania standardu finansowego A, a następnie podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy JST posługuje się średnimi dla kraju wynagrodzeniami nauczycieli w poszczególnych grupach awansu zawodowego. Średnie te na metryczce subwencji oświatowej oznaczane są symbolami Pks, Pkk, Pkm i Pkd. Wartości tych średnich ustalane są na minimalnych poziomach wynikających z art. 30 ust. 3 i 4 ustawy Karta Nauczyciela. W poniższej tabeli przedstawione są wartości średnich Pks, Pkk, Pkm i Pkd w latach od 2005 do 2008.

Awans                    2008           2007           2006           2005
Dyplomowani          Pkd          3 827          3 479          3 314          3 265
Mianowani          Pkm          2 977          2 706          2 578          2 539
Kontraktowi          Pkk          2 126          1 933          1 841          1 814
Stażyści          Pks          1 701          1 546          1 473          1 451

> powrót